MUZIEK TRAJECT

Je hoort een leuk nummer op de radio, je hoort een soundtrack in een film, je ziet een instrument staan en je handen beginnen te jeuken om het eens te proberen… is dat het geval? Dan is onze richting muziek iets voor jou! Je krijgt een goede basis theorie die je direct kan toepassen op een instrument naar keuze. Je kan starten met muziek vanaf 4 jaar maar zelfs als volwassene kan je bij ons terecht want… iedereen kan muziek leren spelen.

De studierichting Muziek – Klassiek loopt over verschillende jaren en elke graad bevat 1 of meerdere keuzemogelijkheden zodat het lessenpakket inhoudt wat jij graag wil leren.
Hieronder vind je een overzicht van het traject en welke keuzes er gemaakt kunnen worden.
Volwassenen (vanaf 15 jaar) doorlopen hetzelfde curriculum als de jongeren (vanaf 8 jaar). De omringingsvakken worden voor hen, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch vlak, afzonderlijk ingericht.

Voor de allerkleinsten: van 4 tot 7 jaar

Muziekbad (4- en 5-jarigen)

Ben je geboren in 2014 of 2015 dan kan je al spelenderwijs muziek leren ontdekken. Speel op je eigen in elkaar geknutselde instrumenten, zing mee met leuke liedjes of leer ritmes terwijl je in de handen klapt en dit allemaal in 15 lessen.

Vilvoorde: vrijdag 17u15-18u05
Elewijt: woensdag 14u30-15u20

Overzicht van de data voor schooljaar 2019-2020

Inschrijvingen voor de tweede reeks starten op 27 januari en kunnen tot en met de eerste les. 

Let op: lessen die omwille van omstandigheden niet kunnen doorgaan, worden indien mogelijk ingehaald op een ander moment. Dit moment kan op een andere dag dan de normale lesdag zijn. Er kan in geen geval geld teruggevorderd worden.

Suzuki (vanaf 4 jaar)

Suzuki voor viool of cello:

Wat is het?

Shinichi Suzuki realiseerde zich in de jaren ’30 van de vorige eeuw dat ieder Japans kind al op jonge leeftijd vloeiend Japans spreekt.

Waarom?

Een kind hoort de geluiden van de taal dagelijks om zich heen, heeft een grote drang om zijn ouders te imiteren, mee te doen. De ouders op hun beurt hebben eindeloos geduld en belonen ieder succes, iedere nieuwe kleine stap met veel enthousiasme.

Als een kind op deze manier muziekles zou krijgen, zou het niet kunnen falen, aldus Suzuki. Sinds Suzuki begon met lesgeven volgens deze inzichten hebben miljoenen kinderen over de hele wereld op eenhoog niveau leren musiceren, met plezier en zelfvertrouwen. Ieder kind heeft talent, de aanleg om vaardigheden te leren. Ieder kind kan viool, cello,…. leren spelen, als de omgeving de goede positieve ondersteuning biedt. Dit is het belangrijkste gegeven van de Suzuki methode. Muziek is als een taal die ons omringt. Ieder kan het begrijpen, onafhankelijk van leeftijd, herkomst of intelligentie. We communiceren door middel van muziek.

Bij de Suzuki methode leren niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Zij worden uitgebreid betrokken bij het leerproces van hun kind. Eén van de ouders is aanwezig bij elke les. Aan hen de taak om iedere stap van hun eigen kind te leren zien en waarderen en ook te begeleiden. Er wordt van hen verwacht dat ze positief en ondersteunend zijn en thuis met hun kind studeren, volgens de aanwijzingen van de docent. Op deze manier gaat de ouder nog beter begrijpen hoeveel zijn kind leert, en hoe bijzonder dat is. Vooraleer het kind begint met de lessen, krijgt de ouder eerst een aantal lessen, om de basisbeginselente leren, op exact dezelfde manier als het kind het later zal leren. Zo kan iedere geïnteresseerde ouder leren met zijn eigen kind te oefenen. Ook later wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed aan hoe de ouder thuis het kind kan helpen.

Voor wie is het?

Iedereen tot 8  jaar kan zich inschrijven op een wachtlijst via mail (secretariaat.academie@sovilvoorde.be) of via telefoon (02/251 32 81). Vergeet niet te vermelden of je graag cello of viool wil leren spelen.

Als de leerling Suzuki 8 jaar is (of toegelaten tot het derde leerjaar van de basisschool) dan is hij/zij verplicht om de lessen AMV en SZ te volgen in de academie. Zo kan hij/zij de lessen Suzuki blijven volgen. Als de leerling slaagt dan begint hij/zij in de normale structuur van de academie en dient enkel de groepsles nog extra betaald te worden.

Waar is het?

Afhankelijk van het gekozen instrument, kan je les krijgen in Vilvoorde of in Elewijt.

  • 1x 20 minuten individuele les
  • 1x 20 minuten in groep

Prijs? zie bij Praktisch – inschrijvingen   Naar inschrijvingen

1e graad: initiatie (6- en 7-jarigen)

Voor kinderen geboren in 2013 of 2012 (of toegelaten tot het 1e leerjaar van de basisschool) zijn er muzieklessen gecombineerd met woordlessen bestaande uit 1 uur per week. De lessen lopen van september tot juni.
Vanaf 8 jaar, kunnen kinderen meteen starten in de tweede graad (zie info hieronder)

De lessen initiatie kunnen gevolgd worden in Vilvoorde, in Peutie of in de Regenboog te Elewijt.

Vilvoorde: vrijdag
Peutie: dinsdag
Elewijt: woensdag

Tweede graad muziek: vanaf 8 jaar

Jongeren vanaf 8 jaar (of derde leerjaar) en volwassenen (vanaf 15 jaar) starten hier het traject muziek. De lessen worden wel afzonderlijk ingericht. Voor volwassenen wordt de leerstof verspreid over 3 jaar, voor jongeren over 4 jaar.

Lessenpakket voor kinderen - 2e graad muziek

Voor kinderen geboren in 2011 of vroeger (of toegelaten tot het 3e leerjaar van de basisschool) zijn er muzieklessen bestaande uit 3 uur per week:

– 2 uur Muzieklabo
– 1 uur Instrument of zang

Je kan deze lessen volgen op verschillende plaatsen:

+ Vilvoorde – Het Bad – Bolwerkstraat 27 1800 Vilvoorde
+ Peutie – De Doening – Aarschotsestraat 94 1800 Peutie (enkel de eerste 2 jaren)
+ Elewijt – De Regenboog – Molenveld 26 1980 Elewijt

De opleiding tweede graad muziek loopt van september tot juni over een periode van 4 jaar.

Bekijk hier het volledige lessenrooster van de collectieve vakken.

De uren voor het vak instrument of zang worden afgesproken met de betreffende leerkracht. Na inschrijving zal hij/zij u contacteren.

 

Lessenpakket voor jongvolwassenen (vanaf 15 jaar) en volwassenen

Voor jongvolwassenen en volwassenen zonder vooropleiding bestaan de lessen uit een pakket van 3 uur per week:

– 2 uur Muzieklabo
– 1 uur Instrument of zang

Deze collectieve lessen worden gegeven in Vilvoorde – Het Bad – Bolwerkstraat 27
De opleiding tweede graad muziek voor volwassenen loopt van september tot juni over een periode van 3 jaar.

Bekijk hier het volledige lessenrooster van de collectieve vakken.
De uren voor het vak instrument of zang worden afgesproken met de betreffende leerkracht. Na inschrijving zal hij/zij u contacteren.

 

Derde graad muziek

Na de tweede graad te hebben afgewerkt, kom je terecht in de derde graad die eveneens bestaat uit een pakket van 3 uur per week. Er zijn twee mogelijke opties:

Optie klassiek

– 1 uur instrument of zang
– 1 uur expeditie (MCV)
– 1 uur vrij te kiezen uit: groepsmusiceren, groepsmusiceren klassiek of BP

 

Optie muziek schrijven

– 1 uur muziektheorie
– 1 uur expeditie (MCV)
– 1 uur vrij te kiezen uit: arrangeren, compositie of instrument

Vierde graad muziek

Na het afwerken van de derde graad, kom je terecht in de vierde graad. Deze bestaat uit 2 uur per week. Deze 4e graad kent 2 studierichtingen:

Vertolkend muzikant

– 1 uur instrument
– 1 uur vrij te kiezen uit: groepsmusiceren of muziekgeschiedenis

 

Creërend muzikant

Optie klassiek:

– 1 uur instrument klassiek
– 1 uur vrij te kiezen uit muziektheorie of BP

Optie muziek schrijven:

– 1 uur compositie
– 1 uur vrij te kiezen uit muziektheorie, arrangeren of muziekgeschiedenis

Ø  Specialisatiegraad: speciale voorwaarden via directie

Ø Specialisatiegraad:

speciale voorwaarden via directie

OPENINGSUREN SECRETARIAAT

Maandag 16u30-20u00
Dinsdag 16u30-20u00
Woensdag 14u00-20u00
Donderdag 16u30-20u00
Vrijdag 16u30-20u00
Zaterdag 08u15-13u00