MUZIEK TRAJECT

Je hoort een leuk nummer op de radio, je hoort een soundtrack in een film, je ziet een instrument staan en je handen beginnen te jeuken om het eens te proberen… is dat het geval? Dan is onze richting muziek iets voor jou! Je krijgt een goede basis theorie die je direct kan toepassen op een instrument naar keuze. Je kan starten met muziek vanaf 4 jaar maar zelfs als volwassene kan je bij ons terecht want… iedereen kan muziek leren spelen.

De studierichting Muziek – Klassiek loopt over verschillende jaren en elke graad bevat 1 of meerdere keuzemogelijkheden zodat het lessenpakket inhoudt wat jij graag wil leren.
Hieronder vind je een overzicht van het traject en welke keuzes er gemaakt kunnen worden.
Volwassenen (vanaf 15 jaar) doorlopen hetzelfde curriculum als de jongeren (vanaf 8 jaar). De omringingsvakken worden voor hen, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch vlak, afzonderlijk ingericht.

Voor de allerkleinsten: van 4 tot 7 jaar

Suzuki (vanaf 4 jaar)

Suzuki voor viool of cello:

Wat is het?

Shinichi Suzuki realiseerde zich in de jaren ’30 van de vorige eeuw dat ieder Japans kind al op jonge leeftijd vloeiend Japans spreekt.

Waarom?

Een kind hoort de geluiden van de taal dagelijks om zich heen, heeft een grote drang om zijn ouders te imiteren, mee te doen. De ouders op hun beurt hebben eindeloos geduld en belonen ieder succes, iedere nieuwe kleine stap met veel enthousiasme.

Als een kind op deze manier muziekles zou krijgen, zou het niet kunnen falen, aldus Suzuki. Sinds Suzuki begon met lesgeven volgens deze inzichten hebben miljoenen kinderen over de hele wereld op eenhoog niveau leren musiceren, met plezier en zelfvertrouwen. Ieder kind heeft talent, de aanleg om vaardigheden te leren. Ieder kind kan viool, cello,…. leren spelen, als de omgeving de goede positieve ondersteuning biedt. Dit is het belangrijkste gegeven van de Suzuki methode. Muziek is als een taal die ons omringt. Ieder kan het begrijpen, onafhankelijk van leeftijd, herkomst of intelligentie. We communiceren door middel van muziek.

Bij de Suzuki methode leren niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Zij worden uitgebreid betrokken bij het leerproces van hun kind. Eén van de ouders is aanwezig bij elke les. Aan hen de taak om iedere stap van hun eigen kind te leren zien en waarderen en ook te begeleiden. Er wordt van hen verwacht dat ze positief en ondersteunend zijn en thuis met hun kind studeren, volgens de aanwijzingen van de docent. Op deze manier gaat de ouder nog beter begrijpen hoeveel zijn kind leert, en hoe bijzonder dat is. Vooraleer het kind begint met de lessen, krijgt de ouder eerst een aantal lessen, om de basisbeginselente leren, op exact dezelfde manier als het kind het later zal leren. Zo kan iedere geïnteresseerde ouder leren met zijn eigen kind te oefenen. Ook later wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed aan hoe de ouder thuis het kind kan helpen.

Voor wie is het?

Iedereen tot 8  jaar kan zich inschrijven op een wachtlijst voor viool of wachtlijst voor cello.

Als de leerling Suzuki 8 jaar is (of toegelaten tot het derde leerjaar van de basisschool) dan is hij/zij verplicht om de lessen MCV (Labo) te volgen in de academie. Zo kan hij/zij de lessen Suzuki blijven volgen. De leerling dient enkel de groepsles nog extra te betalen.

Waar is het?

Afhankelijk van het gekozen instrument, kan je les krijgen in Vilvoorde of in Elewijt.

  • 1x 20 minuten individuele les
  • 1x 20 minuten in groep

Prijs? zie bij Praktisch – inschrijvingen   Naar inschrijvingen

1e graad: initiatie (6- en 7-jarigen)

Voor kinderen geboren in 2016 of 2015 (of toegelaten tot het 1e leerjaar van de basisschool) zijn er muzieklessen gecombineerd met woordlessen bestaande uit 1 uur per week. De lessen lopen van september tot juni.
Vanaf 8 jaar, kunnen kinderen meteen starten in de tweede graad (zie info hieronder)

De lessen initiatie kunnen gevolgd worden in Vilvoorde op donderdag of vrijdag, in Peutie op dinsdag of vrijdag, in Koningslo op woensdag of in de Regenboog te Elewijt op woensdag.

Uurroosters onder voorbehoud

Vilvoorde domeinoverschrijdende initiatie (muziek en woord):
6-jarigen: donderdag 16u30-17u30 OF vrijdag 16u30-17u30
7-jarigen: donderdag 17u30-18u30 OF vrijdag 17u30-18u30

Peutie domeinoverschrijdende initiatie (muziek en woord):
6-jarigen: vrijdag 16u00-17u00
7-jarigen: dinsdag 16u00-17u00

Koningslo domeinoverschrijdende initiatie (muziek en woord):
6-jarigen: woensdag 13u00-14u00
7-jarigen: woensdag 14u00-15u00

Elewijt domeinoverschrijdende initiatie (muziek en woord):
6-jarigen: woensdag 13u30-14u30
7-jarigen: woensdag 13u30-14u30

Tweede graad muziek: vanaf 8 jaar

Jongeren vanaf 8 jaar (of derde leerjaar) en volwassenen (vanaf 15 jaar) starten hier het traject muziek. De lessen worden wel afzonderlijk ingericht. Voor volwassenen wordt de leerstof verspreid over 3 jaar, voor jongeren over 4 jaar.

Lessenpakket voor kinderen - 2e graad muziek

Voor kinderen geboren in 2014 of vroeger (of toegelaten tot het 3e leerjaar van de basisschool) zijn er muzieklessen bestaande uit 3 uur per week:

– 2 uur Muzieklabo
– 1 uur Instrument of zang

Zonder voorgeschiedenis start je altijd in 2.1. Deed je reeds muziek in een andere academie, dan kan je hoger starten. Wij hebben dan een attest nodig van de academie met de behaalde resultaten en op basis daarvan bekijken wij jouw mogelijkheden.

Je kan deze lessen volgen op verschillende plaatsen (uurrooster onder voorbehoud):

– Vilvoorde – Het Bad – Bolwerkstraat 27 1800 Vilvoorde

2.1A wo 13u00-14u00 EN zat 08u30-09u30
2.1B di 16u15-17u15 EN vr 16u15-17u15
2.1C ma 17u30-18u30 EN do 17u30-18u30

– Peutie – De Doening – Aarschotsestraat 94 1800 Peutie (enkel de eerste 3 jaren)

2.1 di 17u00-18u00 EN vr 17u00-18u00

– Elewijt – De Regenboog – Molenveld 26 1980 Elewijt

2.1A wo 14u30-15u30 EN zat 08u30-09u30
2.1B ma 16u15-17u15 EN do 16u15-17u15

De opleiding tweede graad muziek loopt van september tot juni over een periode van 4 jaar.

Bekijk het volledige lessenrooster van de collectieve vakken

De uren voor het vak instrument of zang worden afgesproken met de betreffende leerkracht. Na inschrijving zal hij/zij u contacteren.

Lessenpakket voor jongvolwassenen (vanaf 15 jaar) en volwassenen

Voor jongvolwassenen en volwassenen zonder vooropleiding bestaan de lessen uit een pakket van 3 uur per week:

– 2 uur Muzieklabo
– 1 uur Instrument of zang

Deze collectieve lessen worden gegeven in Vilvoorde – Het Bad – Bolwerkstraat 27
De opleiding tweede graad muziek voor volwassenen loopt van september tot juni over een periode van 3 jaar.

Onder voorbehoud:

2.1 di 20u15-22u15
2.2 vr 20u15-22u15
2.3 di 20u15-22u15

Bekijk het volledige lessenrooster van de collectieve vakken.
De uren voor het vak instrument of zang worden afgesproken met de betreffende leerkracht. Na inschrijving zal hij/zij u contacteren.

 

Derde graad muziek

Na de tweede graad te hebben afgewerkt, kom je terecht in de derde graad die eveneens bestaat uit een pakket van 3 uur per week. Er zijn twee mogelijke opties:

Optie klassiek

– 1 uur instrument of zang
– 1 uur expeditie (MCV)
– 1 uur vrij te kiezen uit: groepsmusiceren, groepsmusiceren vocaal (= koor) of BP (meer uitleg over de verschillende mogelijkheden)

De lessen expeditie worden gegeven in Vilvoorde en in Elewijt:

VILVOORDE (onder voorbehoud)

3.1 wo 17u00-18u00 OF za 13u00-14u00
3.2/3.3 wo 18u00-19u00 OF za 14u00-15u00
volwassenen wo 20u00-22u00 (tweewekelijks)

ELEWIJT (onder voorbehoud)

3.1/3.2/3.3 ma 18u15-19u15
3.2/3.3 ma 19u15-20u15
volwassenen ma 20u15-22u15 (tweewekelijks)

Bekijk het volledige lessenrooster van de collectieve vakken.

De uren voor het vak instrument of zang worden afgesproken met de betreffende leerkracht. Na inschrijving zal hij/zij u contacteren.

 

Optie muziek schrijven

– 1 uur muziektheorie
– 1 uur expeditie (MCV)
– 1 uur vrij te kiezen uit: arrangeren, compositie of instrument

Vierde graad muziek

Na het afwerken van de derde graad, kom je terecht in de vierde graad. Deze bestaat uit 2 uur per week. Deze 4e graad kent 2 studierichtingen:

Vertolkend muzikant

– 1 uur instrument/zang
– 1 uur vrij te kiezen uit: groepsmusiceren of groepsmusiceren vocaal (meer uitleg over de verschillende mogelijkheden)

 

Creërend muzikant

Optie klassiek:

– 1 uur instrument klassiek
– 1 uur vrij te kiezen uit muziektheorie of BP

Optie muziek schrijven:

– 1 uur compositie
– 1 uur vrij te kiezen uit muziektheorie, arrangeren

Ø Specialisatiegraad

Kan gevolgd worden mits een aanvraag via de directie. Hiet zijn speciale voorwaarden aan verbonden en dient u toestemming voor te krijgen.

OPENINGSUREN SECRETARIAAT

Maandag 16u00-20u00
Dinsdag 16u00-20u00
Woensdag 12u00-20u00
Donderdag 16u00-20u00
Vrijdag 16u00-20u00
Zaterdag 08u00-13u00