MUZIEK – traject

Je hoort een leuk nummer op de radio, je hoort een soundtrack in een film, je ziet een instrument staan en je handen beginnen te jeuken om het eens te proberen… is dat het geval? Dan is onze richting muziek iets voor jou! Je krijgt een goede basis theorie die je direct kan toepassen op een instrument naar keuze. Je kan starten met muziek vanaf 6 jaar maar zelfs als volwassene kan je bij ons terecht want… iedereen kan muziek leren spelen.

De studierichting Muziek – Klassiek loopt over verschillende jaren en elke graad bevat 1 of meerdere keuzemogelijkheden zodat het lessenpakket inhoudt wat jij graag wil leren.
Hieronder vind je een overzicht van het traject en welke keuzes er gemaakt kunnen worden.
Volwassenen (vanaf 15 jaar) doorlopen hetzelfde curriculum als jongeren (vanaf 8 jaar). De omringingsvakken worden voor hen, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch vlak, afzonderlijk ingericht.

Voor de allerkleinsten: van 4 tot 7 jaar

Suzuki (vanaf 4 jaar)

Suzuki voor viool of cello:

Wat is het?

Shinichi Suzuki realiseerde zich in de jaren ’30 van de vorige eeuw dat ieder Japans kind al op jonge leeftijd vloeiend Japans spreekt.

Waarom?

Een kind hoort de geluiden van de taal dagelijks om zich heen, heeft een grote drang om zijn ouders te imiteren, mee te doen. De ouders op hun beurt hebben eindeloos geduld en belonen ieder succes, iedere nieuwe kleine stap met veel enthousiasme.

Als een kind op deze manier muziekles zou krijgen, zou het niet kunnen falen, aldus Suzuki. Sinds Suzuki begon met lesgeven volgens deze inzichten hebben miljoenen kinderen over de hele wereld op eenhoog niveau leren musiceren, met plezier en zelfvertrouwen. Ieder kind heeft talent, de aanleg om vaardigheden te leren. Ieder kind kan viool, cello,…. leren spelen, als de omgeving de goede positieve ondersteuning biedt. Dit is het belangrijkste gegeven van de Suzuki methode. Muziek is als een taal die ons omringt. Ieder kan het begrijpen, onafhankelijk van leeftijd, herkomst of intelligentie. We communiceren door middel van muziek.

Bij de Suzuki methode leren niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Zij worden uitgebreid betrokken bij het leerproces van hun kind. Eén van de ouders is aanwezig bij elke les. Aan hen de taak om iedere stap van hun eigen kind te leren zien en waarderen en ook te begeleiden. Er wordt van hen verwacht dat ze positief en ondersteunend zijn en thuis met hun kind studeren, volgens de aanwijzingen van de docent. Op deze manier gaat de ouder nog beter begrijpen hoeveel zijn kind leert, en hoe bijzonder dat is. Vooraleer het kind begint met de lessen, krijgt de ouder eerst een aantal lessen, om de basisbeginselente leren, op exact dezelfde manier als het kind het later zal leren. Zo kan iedere geïnteresseerde ouder leren met zijn eigen kind te oefenen. Ook later wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed aan hoe de ouder thuis het kind kan helpen.

Voor wie is het?

Iedereen tot 8  jaar kan zich inschrijven op een wachtlijst voor viool of wachtlijst voor cello.

Als de leerling Suzuki 8 jaar is (of toegelaten tot het derde leerjaar van de basisschool) dan is hij/zij verplicht om de lessen MCV (Labo) te volgen in de academie. Zo kan hij/zij de lessen Suzuki blijven volgen. De leerling dient enkel de groepsles nog extra te betalen.

Waar is het?

Afhankelijk van het gekozen instrument, kan je les krijgen in Vilvoorde of in Elewijt.

 • 1x 20 minuten individuele les
 • 1x 20 minuten in groep

Prijs? zie bij PRAKTISCH – inschrijvingen   Naar inschrijvingen

1e graad: initiatie (geboren in 2016 - 2017)

Voor kinderen van 6 jaar (of toegelaten tot het 1e leerjaar van de basisschool) en 7 jaar zijn er muzieklessen gecombineerd met woordlessen bestaande uit 50 minuten per week. De lessen lopen van september tot juni en vallen onder DOMEINOVERSCHRIJDENDE initiatie. 

De lessen initiatie kunnen gevolgd worden in

 • Vilvoorde
 • Peutie
 • Koningslo
 • Elewijt

Bekijk hier de uurroosters (onder voorbehoud) van de lessen initiatie.

Tweede graad muziek: vanaf 8 jaar

Jongeren vanaf 8 jaar (of toegelaten tot het derde leerjaar) en volwassenen (vanaf 15 jaar) starten hier het traject muziek. De lessen worden wel afzonderlijk ingericht. Voor volwassenen wordt de leerstof verspreid over 3 jaar, voor jongeren over 4 jaar.

Lessenpakket voor kinderen - 2e graad muziek

Voor jongeren vanaf 8 jaar (of toegelaten tot het 3e leerjaar van de basisschool) zijn er muzieklessen bestaande uit 3 uur per week:

– 2 uur notenleer
– 1 uur instrument of zang

De opleiding tweede graad muziek loopt van september tot juni over een periode van 4 jaar.

Zonder voorgeschiedenis start je altijd in 2.1. Deed je reeds muziek in een andere academie, dan kan je hoger starten. Wij hebben dan een attest nodig van de academie met de behaalde resultaten en op basis daarvan bekijken wij jouw mogelijkheden.

Je kan deze lessen volgen op verschillende plaatsen:

 • Vilvoorde
 • Peutie
 • Elewijt

Bekijk hier het uurrooster (onder voorbehoud) van de lessen notenleer.

Het lesuur instrument of zang wordt afgesproken met de betreffende leerkracht.

Lessenpakket voor jongvolwassenen (vanaf 15 jaar) en volwassenen

Voor jongvolwassenen (vanaf 15 jaar) en volwassenen zonder vooropleiding bestaan de lessen uit een pakket van 3 uur per week:

– 2 uur notenleer
– 1 uur instrument of zang

De lessen notenleer worden gegeven in Vilvoorde.
De opleiding tweede graad muziek voor volwassenen loopt van september tot juni over een periode van 3 jaar.

Bekijk hier het uurrooster (onder voorbehoud) van de lessen notenleer.
Het lesuur instrument of zang wordt afgesproken met de betreffende leerkracht.

Derde graad muziek

Na de tweede graad te hebben afgewerkt, kom je terecht in de derde graad die eveneens bestaat uit een pakket van 3 uur per week. Er zijn twee mogelijke opties:

Optie klassiek

– 1 uur expeditie (MCV)
– 1 uur instrument/zang
– 1 uur vrij te kiezen uit: groepsmusiceren, groepsmusiceren vocaal (= koor) of BP (meer uitleg over de verschillende mogelijkheden)

De lessen expeditie worden gegeven in

 • Vilvoorde
 • Elewijt

Bekijk hier het uurrooster (onder voorbehoud) van de vakken expeditie en groepsmusiceren.

Het lesuur instrument of zang wordt afgesproken met de betreffende leerkracht. 

Optie muziek schrijven

– 1 uur muziektheorie
– 1 uur expeditie (MCV)
– 1 uur vrij te kiezen uit: arrangeren, compositie of instrument

Bekijk hier het uurrooster (onder voorbehoud) van de vakken expeditie en groepsmusiceren.

Vierde graad muziek

Na het afwerken van de derde graad, kom je terecht in de vierde graad. Deze bestaat uit 2 uur per week. Deze 4e graad kent 2 studierichtingen:

Vertolkend muzikant

– 1 uur instrument/zang
– 1 uur vrij te kiezen uit: groepsmusiceren of groepsmusiceren vocaal (meer uitleg over de verschillende mogelijkheden)

Bekijk hier het uurrooster (onder voorbehoud) van de vakken expeditie en groepsmusiceren

Creërend muzikant

Optie klassiek:

– 1 uur instrument klassiek
– 1 uur vrij te kiezen uit muziektheorie of BP

Optie muziek schrijven:

– 1 uur compositie
– 1 uur vrij te kiezen uit muziektheorie, arrangeren

Ø Specialisatiegraad

Kan gevolgd worden mits een aanvraag via de directie. Hiet zijn speciale voorwaarden aan verbonden en dient u toestemming voor te krijgen.