REGLEMENTEN EN AFSPRAKEN

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat belangrijke afspraken die gemaakt worden tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. U heeft in het begin van het schooljaar een papier ondertekend waarmee u bevestigt dat u kennis heeft genomen van het feit dat ons schoolreglement is terug te vinden op onze website. Gelieve dit document dan ook grondig door te lezen. Met vragen kan u altijd op het secretariaat terecht.

U kan het hier alvast ons schoolreglement raadplegen.

 

Informatiebrochure

We hebben een brochure samengesteld die u alle informatie verschaft in verband met onze academie. U vindt hier onder andere een eerste overzicht van de jaarlijkse kalender terug voor schooljaar 2017-2018, een overzicht van onze leerkrachten met hun gegevens en nog zoveel meer nuttige informatie.

U kan deze hier alvast onze informatiebrochure raadplegen.

OPENINGSUREN SECRETARIAAT

Maandag 16u30-20u00
Dinsdag 16u30-20u00
Woensdag 14u00-20u00
Donderdag 16u30-20u00
Vrijdag 16u30-20u00
Zaterdag 08u15-13u00