REGLEMENTEN EN AFSPRAKEN

Academiereglement

Het academiereglement bevat belangrijke afspraken die gemaakt worden tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Je hebt bij je online inschrijving een vakje aangevinkt waarmee je bevestigt dat je kennis hebt genomen van het feit dat het academiereglement is terug te vinden op onze website. Gelieve dit document dan ook grondig door te lezen. Met vragen kan je altijd op het secretariaat terecht.

Je kan hier alvast ons academiereglement raadplegen.

Bijkomend kan je hier meer uitleg vinden over de leerlingenevaluatie.

Artistiek Pedagogisch Project (APP)

Je kan hier alvast ons APP raadplegen.

pARTner-project  

Vanaf 1 september 2017 voorziet de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Vilvoorde de mogelijkheid voor haar leerlingen om onder bepaalde voorwaarden en na overleg met de directeur en de betrokken leerkrachten, een vak geheel of gedeeltelijk te vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext (pARTner-project).

Er heerst een rijk verenigingsleven in stad Vilvoorde en omstreken. Heel wat van onze leerlingen zijn zowel leerlingen van de academie als lid van een vereniging. Dit engagement willen we aanmoedigen en we willen deze samenwerking, pARTnerproject genaamd, graag verder uitbreiden, onder meer door een kwaliteitsvolle alternatieve leercontext te bieden, rekening houdend met enkele criteria.

Voor een nieuwe aanvraag richt je je tot onze directeur: directie.academie@sovilvoorde.be

Volgde je al les via het pARTner-project dan zal je na jouw inschrijving alle nodige documenten ontvangen met bijhorende uitleg van onze coördinator, Krista Verelst.