REGLEMENTEN EN AFSPRAKEN

Academiereglement

Het academiereglement bevat belangrijke afspraken die gemaakt worden tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Je hebt bij je online inschrijving een vakje aangevinkt waarmee je bevestigt dat je kennis hebt genomen van het feit dat het academiereglement is terug te vinden op onze website. Gelieve dit document dan ook grondig door te lezen. Met vragen kan je altijd op het secretariaat terecht.

Je kan hier alvast ons academiereglement raadplegen.

Bijkomend kan je hier meer uitleg vinden over de leerlingenevaluatie.

Informatiebrochure

We hebben een brochure samengesteld die je alle informatie verschaft in verband met onze academie. Je vindt hier onder andere een eerste overzicht van de jaarlijkse kalender terug, een overzicht van onze leerkrachten met hun gegevens en nog zoveel meer nuttige informatie.

De informatiebrochure ’23-’24 vind je binnenkort hier.

Artistiek Pedagogisch Project (APP)

Je kan hier alvast ons APP raadplegen.

pARTner-project  

Vanaf 1 september 2017 voorziet de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Vilvoorde de mogelijkheid voor haar leerlingen om onder bepaalde voorwaarden en na overleg met de directeur en de betrokken leerkrachten, een vak geheel of gedeeltelijk te vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext (pARTner-project).

Er heerst een rijk verenigingsleven in stad Vilvoorde en omstreken. Heel wat van onze leerlingen zijn zowel leerlingen van de academie als lid van een vereniging. Dit engagement willen we aanmoedigen en we willen deze samenwerking, pARTnerproject genaamd, graag verder uitbreiden, onder meer door een kwaliteitsvolle alternatieve leercontext te bieden, rekening houdend met enkele criteria.

Gelieve de documenten goed door te nemen alvorens je een aanvraag doet bij onze directeur: directie.academie@sovilvoorde.be 

Toetsingsinstrument

Overeenkomst pARTner-project
Aanvraagformulier pARTner-project